przyjaciel


przyjaciel
Przyjaciel od serca zob. serce 19.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przyjaciel — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. przyjacielciół, C. przyjacielciołom, N. przyjacielciółmi, Mc. przyjacielciołach {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba połączona z kimś bliskimi, serdecznymi więzami,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyjaciel — m I, DB. a; lm M. e, DB. przyjacielciół, N. przyjacielciółmi 1. «człowiek pozostający z kimś w bliskich, serdecznych stosunkach, żyjący z kimś w przyjaźni, darzony zaufaniem» Dobry, oddany, serdeczny, wierny przyjaciel. Mieć przyjaciela. ◊… …   Słownik języka polskiego

  • Przyjaciel coat of arms — Przyjaciel Battle cry: Details Alternative names Kemlada,Kemlad, Kamrad (Kamerad) …   Wikipedia

  • przyjaciel domu — {{/stl 13}}{{stl 7}} ktoś, kto jest zaprzyjaźniony, zżyty z daną rodziną, z domownikami, kto często bywa w danym domu, traktowany przez domowników prawie jak jeden z nich : {{/stl 7}}{{stl 10}}To przyjaciel domu, nie mamy przed nim tajemnic.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyjaciel [przyjaciółka] od serca — {{/stl 13}}{{stl 7}} dobry przyjaciel [przyjaciółka], któremu można się zwierzać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Anna nigdy nie miała przyjaciółki od serca. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stary znajomy [druh, przyjaciel] — {{/stl 13}}{{stl 7}} o kimś znanym od dawna, zwykle lubianym : {{/stl 7}}{{stl 10}}To mój stary znajomy, może ci pomóc. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Liste der Wappen der Szlachta — Wappen der Szlachta Die Wappengemeinschaft ist eine Organisationsform des polnischen Adels. Mehrere Familien wurden unter einem Wappen vereint, wobei im Gegensatz zu schottischen Clans Blutverwandtschaft keine Voraussetzung war. Mitglieder in… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Wappen der polnischen Wappengemeinschaften — Wappen der Szlachta Die Wappengemeinschaft ist eine Organisationsform des polnischen Adels. Mehrere Familien wurden unter einem Wappen vereint, wobei im Gegensatz zu schottischen Clans Blutverwandtschaft keine Voraussetzung war. Mitglieder in… …   Deutsch Wikipedia

  • Wappen der Szlachta — Die Wappengemeinschaft ist eine Organisationsform des polnischen Adels. Mehrere Familien wurden unter einem Wappen vereint, wobei im Gegensatz zu schottischen Clans Blutverwandtschaft keine Voraussetzung war. Mitglieder in Wappengemeinschaften… …   Deutsch Wikipedia

  • Wappengemeinschaft — Wappen der Szlachta Die Wappengemeinschaft ist eine Organisationsform des polnischen Adels. Mehrere Familien wurden unter einem Wappen vereint, wobei im Gegensatz zu schottischen Clans Blutverwandtschaft keine Voraussetzung war. Mitglieder in… …   Deutsch Wikipedia